Kategoriarkiv: Uncategorized

Det offentliga rummet

Vi alla agerar i olika sfärer, som dels överlappar och dels utesluter varandra. Att vara välkänd och betraktas som pålitlig i en sfär betyder inte, att man automatiskt ges samma tillit i andra. Ju mer man växer in i rollen som offentlig person, desto mer vaggar man sig kanske i den orealistiska uppfattningen att man uppfattas på samma sätt i alla sfärer, att bilden är lika homogen som självbilden. Det offentliga rummet har blivit oändligt stort, och ibland känns det som om det offentliga ögat konstant sneglar över axeln. En gång i tiden var det tidningen, sedan var det radio, sedan TV, och nu i stort sätt alla.

Hur gjorde man innan det fanns sociala medier? Dåtidens människas krav på informationsflöde måste ses i relation till de media som fanns: de stora kanalerna. Faktumet är att den nutida medborgaren kräver (och har rätt till) nästintill obegränsade mängder av information och insyn, vilket gör att den nutida offentliga sfären antingen måste leverera dessa, eller anses vara osynlig och otillgänglig. När det gäller individerna går denna nya förutsättning tyvärr stick i stäv med den egna önskan att föra ett någorlunda normalt liv. Sociala medier kostar tid, och de är utelämnande. Den delen är mindre kontroversiell i länder som betraktar dramatiska och självframhävande utspel som oumbärlig krydda på den politiska vardagsmaten, men den är svårare manövrerbar i en kultur som kräver insyn på sakliga villkor.

Bloggen är narcissistens ultimata halkbana.